logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Kalamita způsobila rozkolísání trhu s dřívím, ten hledá novou rovnováhu

Zastavení těžeb na přelomu roku a následná větrná kalamita jsou faktory, které ovlivnily obchodování na Dřevařské burze, samostatné sekci Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Od počátku roku zde klesal počet přihlášených aukcí z šedesáti na burzovním shromáždění 11. ledna až na osm 8. února. Trh zprvu registroval výpadek v nabídce, který skončil po šesti týdnech, a od poloviny února se obrátil v převis nabídky nad poptávkou. A navíc – na prvních třech únorových burzovních shromážděních se nabídka prakticky nesešla s poptávkou.
„Událost typu větrné kalamity, kdy je zřejmé, že na trh přijde velké množství dříví, je nová pro prodávající i kupující na burze. Není zde už fatální nedostatek dříví jako před kalamitou. Panuje očekávání, že ceny by mohly klesnout – možná i probíhá jistá „psychologická cenová válka“. V každém případě je to chvíle, kdy účastníci trhu nedokáží přečíst, co přesně to pro ně znamená. Nechtějí obchodovat nevýhodně, a proto vyčkávají. Na trhu se to projevuje poklesem obchodovaných objemů,“ charakterizuje chování trhu mluvčí ČMKBK Martin Soukup.
Z grafu objemů nabídky/poptávky přihlášených nabídkových a poptávkových aukcí (viz sekce Dřevařská burza – Statistika) jsou podle něho patrny dva různé trendy. Na počátku roku lze sledovat propad v nabídce dříví v důsledku zastavení těžby ve státních lesích. Tento trend dosáhl svého minima 4. ledna, kdy bylo na burze nabízeno pouhých 1400 metrů kubických dříví, a skončil burzovním shromážděním 15. února, kdy prodávající přihlásili do aukcí řádově větší objemy (39.650 metrů kubických).
„Zcela opačný trend pak sledujeme na straně poptávky, ať už je to z důvodu kalamitní těžby, nebo vyčkávání na příznivější ceny. Od počátku roku poptávka na burze permanentně klesá a v 6. týdnu byla překonána nabídkou. V 7. týdnu pak už objem dříví v nabídkových aukcích šestkrát převýšila objem v aukcích poptávkových,“ komentoval mluvčí.
Na zatím posledním burzovním shromáždění před uzávěrkou tohoto čísla (15. února) bylo na vedlejší trh burzy přihlášeno 51 aukcí. Nabídka se však až na jednu výjimku opět nesešla s poptávkou. Kupující v sortimentu smrkové výřezy, III. jakostní třída neakceptovali ani desetiprocentní pokles ceny v holandských dražbách. Jediným realizovaným obchodem se tak na tomto shromáždění stal kontrakt na 150 metrů kubických dříví sortimentu smrk, III. jakostní třída, za cenu 2000 Kč za metr kubický.

Převzato z časopisu Lesnická práce 3/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz