logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Letošní 3. čtvrtletí je na Dřevařské burze nejsilnější v historii

Dosud největší objemy dříví ve své historii zobchodovala ve 3. čtvrtletí Dřevařská burza v Kladně. Od července do poloviny září se tu prodalo 117.590 metrů kubických dříví, což je o 10 tisíc metrů kubických více než v 1. čtvrtletí a o bezmála 37 tisíc metrů kubických více než ve 2. čtvrtletí.
Rostoucí dynamika obchodování je patrná i ve finančním vyjádření. Zatímco 1. čtvrtletí přineslo kontrakty za bezmála 180 miliónů a 2. čtvrtletí za 137 miliónů korun, byly za deset týdnů 3. čtvrtletí uzavřeny obchody už za více než 156 miliónů korun (v době uzávěrky tohoto čísla chyběly do úplné čtvrtletní statistiky výsledky dvou burzovních shromáždění – poznámka redakce).
I sortimentní skladba kontraktů prošla ve třetím čtvrtletí vývojem, který vycházel z vůle a potřeb producentů dříví. Zatímco v prvních dvou čtvrtletích dominovaly prodeje smrkových výřezů (58.990 metrů kubických v 1. čtvrtletí a 54.490 metrů kubických ve 2. čtvrtletí) a borových výřezů (20.390 m3 v 1. čtvrtletí a 12.650 m3 ve 2. čtvrtletí), za 10. týdnů třetího čtvrtletí jejich prodej stagnoval. Naproti tomu prodej jehličnaté vlákniny vzrostl od července do poloviny září proti předchozímu čtvrtletí více než šestkrát. Zatímco v dubnu až červnu se na Dřevařské burze zobchodovalo 9.080 metrů kubických jehličnaté vlákniny, za neúplné 3. čtvrtletí to bylo 57.170 metrů kubických tohoto produktu.
Třetí čtvrtletí navíc přineslo i dva rekordy v absolutním prodeji dříví během jednoho burzovního shromáždění. První padl ve čtvrtek 13. července, kdy se na Dřevařské burze prodalo 24.220 metrů kubických dříví za 35,4 miliónu korun. Hned následující burzovní shromáždění – 20. července – však tento výsledek překonalo, když během jediného dne změnilo majitele 29.470 metrů kubických dříví za 39,3 miliónu korun.
K těmto objemům přispěly tradičně silné obchody se smrkovými výřezy, k nim ale přibyly překvapivě velké obchody s jehličnatou vlákninou. Té se 13. 7. prodalo 11.650 metrů kubických, 20. července 8.870 m3 a zatím nejvíce 14. září – plných 14.500 metrů kubických.
Podle ředitele pro burzovní obchody ing. Vladimíra Šedy je stále ještě možné, že celkový objem zobchodovaného dříví za rok 2006 by se mohl přiblížit prognózám z počátku letošního roku, tj. 500 tisíc m3 prodaného dříví. Do poloviny září bylo z tohoto množství zobchodováno už 305.890 m3 dříví za bezmála 473 miliónů korun.
Otázkou samozřejmě je, jak velký vliv budou mít na stranu nabídky očekávané problémy související s realizací výběrových řízení Lesů ČR ve 4. čtvrtletí.
„Průměrné měsíční objemy zobchodovaného dříví činily za prvních osm měsíců roku 35.761 m3. Průměrné zobchodované množství na jedno burzovní shromáždění představovalo ke 14. září 8.497 metrů kubických, průměrná cena 13,138 miliónu korun. Na jedno burzovní shromáždění připadlo v průměru 135 nabídkových a poptávkových aukcí,“ uzavřel V. Šeda.

Převzato z časopisu Lesnická práce 10/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz