logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

Aktuální kurz ČMKBK: 5.12.2018 EE NN 1R SSD CZ 2019 1.421 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP MO 1R SSD CZ 2019 635 CZK/MWh <       5.12.2018 ZP VO 1R SSD CZ 2019 632 CZK/MWh <       3.12.2018 EE VN 1R SSD CZ 2019 1.684 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 14.12.2018     USD 22,716     EUR 25,830     

Na burze dále klesala nabídka Lesů ČR, vzniká prostor pro menší producenty dříví

Další pokles nabídky dříví až na 5400 m3 zaznamenala v druhém říjnovém týdnu Dřevařská burza v Kladně. Propad šel „na vrub“ nižší nabídce Lesů ČR, které se blíží vyčerpání těžebního limitu pro letošní rok. Státní lesy tak omezují prodej dříví přes veřejné trhy, kde roste „hlad“ po volné surovině. Vzhledem k tomuto vývoji se otevírá prostor pro menší producenty realizovat na burze prodej za dobré ceny.
Poslední významnější objemy dříví (před uzávěrkou tohoto čísla) se na burze zobchodovaly 4. října, kdy změnilo majitele 4200 m3 dříví za 7,7 miliónu korun. Převážnou část prodaného sortimentu tvořila smrková kulatina pro pilařské zpracování – 4.000 m3. Průměrná cena tohoto sortimentu dosáhla 1.850,- Kč/m3 při kvalitě A/B, tloušťkovém stupni 2b, dodací podmínce EXW (dle INCOTERMS 2000) a lhůtě dodání 42. – 45. týden.
Na následujícím burzovním shromáždění (11. října) se však už cenové představy prodávajících a kupujících rozešly u všech 20 pořádaných aukcí. Opakuje se tak vývoj z letošního jara, kdy si trh hledal novou cenovou rovnováhu. Ceny dříví jsou na jedné straně taženy vzhůru nedostatkem volného dříví, opačnou tendenci představují ceníky výkupních cen hlavních zpracovatelů. Ti kalkulují s tím, že ve 4. čtvrtletí budou nuceni přijmout ke zpracování i méně kvalitní kalamitní dříví, které se dosud mnohde nachází na skládkách. I přes tlak zpracovatelů však lze očekávat, že tendence k růstu převáží.
Podle souhrnných údajů se na Dřevařské burze ve 3. čtvrtletí zobchodovalo 65 tisíc m3 dříví za 92,6 miliónu korun, za devět měsíců pak 175.670 m3 za více než 282 miliónů korun. Nejprodávanějším sortimentem za letošní leden až září byly smrkové výřezy pro pilařské zpracování III. jakostní třídy, tloušťkového stupně 2b, s dodací podmínkou EXW – 72.450 m3, druhým nejobchodovanějším produktem pak smrkové výřezy III. jakostní třídy, tloušťkového stupně 3, s dodací podmínkou DDU – 65.600 m3. V pořadí za nimi figurují smrkové výřezy III. jakostní třídy, tloušťkového stupně 3, s dodací podmínkou EXW – 21.800 m3.
Jen zlomek z celkového objemu dříví, pouhých 2.500 metrů kubických, připadal ve 3. čtvrtletí na prodej smrkové vlákniny. To ostře kontrastuje s loňským rokem, kdy se od července do září na burze prodalo 53 tisíc m3 tohoto sortimentu.

Převzato z časopisu Lesnická práce 11/2007

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz