logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Na Dřevařské burze v Kladně se nejvíce obchoduje se smrkovými a borovými výřezy

Smrkové výřezy III. jakostní třídy v letošním roce vévodí obchodům s dřívím na Dřevařské burze v Kladně. Od ledna do začátku června tu bylo zobchodováno cca 100.000 metrů kubických tohoto produktu, což tvoří téměř 60 procent zobchodovaného dříví. Druhým nejobchodovanějším produktem byly borové výřezy III. jakostní třídy, obchody s nimi představovaly téměř 20% z celkového objemu zobchodovaného dříví. Naopak jehličnaté vlákniny se za prvních 22 týdnů roku prodalo jen cca 20.000 metrů kubických. Další dřevní produkty (např. modřínové výřezy, listnatá vláknina, smrkové a borové výřezy kvality D, dubové výřezy apod.) se přes velkou poptávku obchodovaly jen velice sporadicky. Hlavním důvodem je od konce dubna klesající nabídka dříví ze strany dominantního prodejce. Uvolněné místo v nabídce nezaplnili, až na malé výjimky, ani další výrobci. Vyplývá to ze statistiky obchodování Dřevařské burzy, dnes už samostatné sekce Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK).
„Objem obchodů s jednotlivými produkty samozřejmě závisí na producentech, kteří se rozhodnou dříví přes burzu prodat. Právě u výše zmíněné vlákniny ale tato vůle chybí, případně je provázena vysokými požadavky na dosaženou cenu, kterou odběratelé odmítli akceptovat.“ řekl mluvčí ČMKBK Martin Soukup.
Obchodování s jehličnatou vlákninou, která je vstupní surovinou pro celulózky, podle něj probíhá vesměs mimo burzu formou dlouhodobých kontraktů. Na burze pak dochází k velkému přetlaku poptávky po tomto produktu. „Pro prodávajícího i kupujícího je přitom obchodování přes burzu jednoznačně nejtransparentnějším řešením při stanovování ceny. Cenu si totiž nedohodnou dvě obchodní oddělení mezi sebou, ale vyjde ze soutěže více subjektů na burzovním trhu. Kdykoli je někdo ochotný zaplatit víc, ovlivní to i cenu,“vysvětlil s tím, že toto samozřejmě platí pro významnější objemy dříví. V souvislosti s tím Soukup vyslovil přesvědčení, že je jen otázkou času, kdy si producenti vlákniny, ale nejen jí, tuto skutečnost uvědomí a zvětší nabízená množství.
U nejobchodovanějšího produktu – smrkových výřezů v současné době již burza disponuje souvislou cenovou řadou, která může být vodítkem pro účastníky obchodování. Průměrná cena tohoto produktu překročila v lednu hranici 2000 Kč za m3 a poté znovu v polovině března, kdy dosáhla svého maxima 2100 Kč za m3. V mezidobí pak průměrná cena oscilovala mezi 1826 Kč a 1976 Kč za kubík. K tomu je ovšem nutné poznamenat, že prosté cenové srovnání není zcela na místě, protože uvedené ceny zohledňují různé platební a dodací podmínky uzavřeného obchodu.
Průměrné ceny nejprodávanější smrkové a jedlové vlákniny letos na burze oscilovaly mezi 700 a 830 korunami za metr kubický . Obchody však byly sporadické a uvedené ceny tak dosud nemohou plnit roli objektivní cenotvorby.
Podle dat aktuálních k termínu uzávěrky tohoto čísla se za 23 týdnů roku 2006 zobchodovalo na Dřevařské burze v 342 obchodech přes 168 tisíc metrů kubických dříví za 285 miliónů korun.

Převzato z časopisu Lesnická práce 7/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz