logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno již lze obchodovat

Kontrakty na sedmnáct tisíc metrů kubických dříví za dvacet pět miliónů korun byly uzavřeny v rámci pilotního provozu na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) od otevření trhu s dřívím v srpnu. Obchodování na burze je prostřednictvím členů burzy otevřené pro široké spektrum oprávněných osob. Může být proto účinným nástrojem systémového řešení problémů vyplývajících ze současného strukturování a uspořádání nabídkové i poptávkové strany českého trhu s dřívím.

Způsob obchodování dřívím na ČMKBK

Výhradní formou pro obchodování dřívím na ČMKBK je podle mluvčího ČMKBK Martina Soukupa v současnosti aukce na parketu vedlejšího trhu burzy. Přípustné jsou oba základní typy aukcí, anglická (cena se jednotlivými „příhozy“ pohybuje vzhůru) a holandská (cena jde postupně dolů). Pro obchodování dřívím je prozatím vyčleněn každý druhý čtvrtek, kdy se koná tzv. burzovní shromáždění, během něhož může proběhnout několik desítek až stovek nabídkových a poptávkových aukcí.
Nejmenším obchodovatelným množstvím dříví je 100 m3 dřevní hmoty.
K hlavním obchodovaným produktům patří jak vláknina, tak pilařská kulatina. Jednotlivé standardizované produkty pilařské kulatiny jsou vytvářeny především z kombinací délek 3, 4, 5 a 6 metrů , jakostí A, B, C, D a tloušťkových stupňů v příslušném druhu dříví (smrk, buk apod.).
Výhodou vedlejšího trhu je především to, že se kupující a prodávající nemusí omezovat pouze na standardní podmínky, ale může v přihlášce aukce definovat podmínky svoje. Pak už je jen otázkou, zda je budou protihráči akceptovat.
„Burza je typicky velkoobchodní trh, a proto očekáváme, že těžiště obchodů bude spočívat v obchodech s dřívím, které ještě není k okamžitému odběru na složištích, ale ve lhůtních obchodech, tedy obchodech s dřívím, které se bude postupně těžit a dodávat po uzavření burzovního obchodu,“ uvedl Soukup.

Jak začít obchodovat

V praxi to vypadá tak, že žadatel o obchodování na burze předá prostřednictvím smluvně sjednaného dohodce do Registračního centra ČMKBK předepsané dokumenty (vyplněnou žádost, výpis z obchodního rejstříku, plnou moc pro dohodce a doklad o zaplacení registračního poplatku). Po splnění těchto náležitostí je zaevidován a je mu přiděleno evidenční číslo, čímž se stává oprávněným účastníkem obchodování. Při obchodování ho zastupuje dohodce prostřednictvím školených makléřů.
Dohodce je členem burzy pověřeným burzovní komorou a svými burzou prověřenými znalostmi zabezpečuje dodržování technických postupů stanovených burzovními pravidly při realizaci obchodu.
Pokud chce obchodující například dříví nakoupit, má v zásadě dvě možnosti. Buď se zúčastní nabídkové aukce prodávajícího, nebo sám přihlásí aukci poptávkovou. Jestliže se aukce pouze účastní, sleduje, jaké jsou vypsané podmínky protistranou a podle toho zadává cenové pokyny svému dohodci. V případě, kdy aukci vypisuje, má možnost podmínky obchodu sám předem definovat. „Obchodující brzy zjišťují, že samotné burzovní obchodování není nic složitého a významně se neliší od klasického zaslání objednávky nebo nabídky druhé smluvní straně,“ konstatoval Soukup.

Proč obchodovat s dřívím na komoditní burze?

Důvody stručně shrnuje M. Soukup: „Kladenská komoditní burza umožňuje účastníkům sdílet tržní prostředí s předem definovanými platebními a dodacími podmínkami a garancemi. Pro hráče na trhu je také důležitá transparentností uzavíraných obchodů i tvorbou ceny.“
Dalším důvodem, zásadním pro malé a střední podnikatele, je podle Soukupa zajištění rovného přístupu k dřevní hmotě pro každý subjekt. „I malý zpracovatel nebo vlastník lesa by měl mít jistotu, že o úspěchu jeho podnikání budou rozhodovat férová pravidla,“vysvětlil.
Rozvoj trhu s dřívím na ČMKBK by podle Soukupa nebyl možný bez zájmu hlavních producentů dřeva. „Právě tito velcí hráči začínají chápat, že jen burza jim může zajistit tolik žádanou transparentnost.“ Jejich ochotu přenést své obchody do Kladna pak přičítá tomu, že ČMKBK jako jediná z českých komoditních burz je schopna dostát evropským standardům jak v oblasti burzovních mechanismů, tak v odpovídajícím technickém, personálním a odborném zázemí.
„Je potěšitelné, že kromě dříví z provenience Lesů ČR začali na burze prodávat dříví i další producenti a zájem o obchodování postupně vzrůstá,“ uzavřel Soukup.

Převzato z časopisu Lesnická práce 1/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz