logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Obchodování na burze v srpnu a září kolísalo podle nabídky hlavních sortimentů

Obchodování na Dřevařské burze v srpnu a září výrazně kolísalo mezi obchodními dny se zvýšenou kontraktací a dny, kdy se nesetkala nabídka s poptávkou. Důvodem byla nerovnoměrná nabídka hlavních sortimentů.

„Obchodování je limitováno nabídkou standardní smrkové kulatiny, která dlouhodobě tvoří více než 60 procent obchodní bilance. Tento sortiment přichází na burzu ve větší míře vždy poslední měsíc před novým čtvrtletím. V letošním roce jsou ale tato čtvrtletní navýšení nižší a posouvají se až do samého závěru předchozího měsíce,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

Příkladem je podle něho letošní září, kdy standardní smrková kulatina přišla na burzu ve větší míře až ve třetím týdnu, a to jen v objemu jednotek tisíc kubíků. Přísun smrkové kulatiny je sice očekáván i v dalších týdnech, prostor pro obvyklý kvartální nárůst obchodů se ale časově zužuje.

Ve zvýšené míře se s dřívím pro nadcházející 4. čtvrtletí začalo obchodovat ve 38. kalendářním týdnu (poslední před uzávěrkou tohoto čísla), kdy bylo kontrahováno 2.200 m3 smrkové kulatiny, 2.600 m3 jehličnaté vlákniny, 300 m3, listnaté vlákniny,  250 m3 borové kulatiny a 200 m3 smrkové dřevoviny.

Cena sledované smrkové kulatiny (kvalita A/B, tloušťkový stupeň 2b, EXW) vzrostla ve 3. čtvrtletí meziročně zhruba o 1 procento. Zatímco v letošním 3. čtvrtletí se tento sortiment obchodoval za průměrnou cenu 2.706  Kč/m3, loni průměrná cena činila 2.679 Kč/m3.

Z celkového objemu kontraktace za letošní 1. – 38. týden tvořila smrková kulatina 61,9 % a jehličnatá vláknina 30,2 %. Podíl smrkové dřevoviny dosáhl 3,9 %, váha listnaté vlákniny na celkové bilanci činila 2 procenta, borové kulatiny 1,8 % a modřínové kulatiny 0,2 %.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2014/11

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz