logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Příprava elektronického obchodování na Dřevařské burze v Kladně

Letošní strmý růst obchodů s dřívím na Dřevařské burze v Kladně vyústil v rozhodnutí doplnit prezenční aukce (na vedlejším trhu burzy) o možnost elektronického obchodování na hlavním trhu . Tato nová forma se dotkne zejména nejobchodovanějších produktů, které lze poměrně snadno standardizovat. V nejbližších dnech má být zahájeno testování elektronického systému, na které naváže zkušební provoz. S puštění elektronického obchodování se očekává ještě do konce letošního roku. 
„Objem obchodů na vedlejším trhu burzy stále roste. Například na burzovním shromáždění 20.7. se podle nejaktuálnějších údajů prodalo 29.470 metrů kubických dříví za více než 39 miliónů korun. Je to více než za celý letošní květen, kdy změnilo majitele 17.300 metrů kubických dříví za 31,5 miliónu korun,“ 
popsal nynější stav ředitel pro burzovní obchody ing. Vladimír Šeda. To už je podle něj silným argumentem pro zahájení příprav na elektronické obchodování. „Mělo by se tím odlehčit prezenčním aukcím zejména u produktů, jejichž kvalitativní specifikace je shodná,“ upřesnil.
Pro start elektronického obchodování bylo podle V. Šedy vybráno několik desítek produktů, které lze snadno standardizovat. “ Proto je tak důležité nejdříve testovat možnost standardizace jednotlivých produktů a jejich likviditu na prezenčním parketu. Teprve to nám umožnilo navrhnout zatím 26 standardizovaných produktů v kategorii jehličnaté dříví pro pilařské zpracování a 3 produkty v kategorii jehličnaté dříví pro výrobu vlákniny. Definitivní skladba a počty produktů této první etapy budou známy po projednání a schválení výborem Dřevařské burzy,“ dodal.
I po zavedení elektronického obchodování však budou podle V. Šedy zcela jistě pokračovat i prezenční aukce. „Zachován bude prostor pro ty produkty, které není vhodné pro jejich specifické podmínky prodeje efektivně zobchodovat na trhu elektronickém,“ zdůraznil.
Obchodování na Dřevařské burze jako samostatné sekci Českomoravské komoditní burzy Kladno probíhá dosud formou prezenčních aukcí vedlejšího trhu. Zájemci o obchodování předají prostřednictvím smluvně sjednaného dohodce do Registračního centra burzy svoji žádost, výpis z obchodního rejstříku, zmocnění k zastupování a doklad o zaplacení registračního poplatku. Po splnění těchto náležitostí jsou zaregistrováni a obdrží evidenční číslo, čímž se stávají oprávněným účastníkem obchodování. Na aukcích jsou ale zastupováni dohodcem prostřednictvím školených makléřů.
Tímto způsobem a v souladu s pravidly tak mohou účastníci obchodování nabízet či poptávat dřevní produkty. Jimi pověření dohodci a makléři pak mohou buď na přání klienta vyhlašovat nabídkové či poptávkové aukce, anebo se aukcí mohou jen účastnit a v souladu s pokyny klienta reagovat na nabídku (poptávku) jiných makléřů. (Kontakt na dohodce je možno získat na internetových stránkách burzywww.cmkbk.cz  poznámka redakce.)
Pro obchodování s dřívím na Dřevařské burze jsou zatím vyčleněny čtvrtky, kdy se konají tzv. burzovní shromáždění. Během nich probíhá několik desítek až stovek nabídkových a poptávkových aukcí. Nejmenším obchodovatelným množstvím dříví je 100 m3 dřevní hmoty.
K hlavním obchodovaným produktům v komoditě dříví patří pilařská kulatina spolu s vlákninou. Standardizované produkty pilařské kulatiny jsou vytvářeny především z kombinací délek 3, 4, 5 a 6 metrů, jakostí A, B, C, D a tloušťkových stupňů v příslušném druhu dříví (smrk, buk apod.).
Zavedení elektronického obchodování ale není jedinou změnou, která se na Dřevařské burze připravuje. Už se rozbíhají práce na zavedení obchodování s řezivem a do úvahy přichází pustit na trh i dřevní štěpku.

Převzato z časopisu Lesnická práce 8/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz