logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Výbor Dřevařské burzy dal zelenou přípravě cenových statistik

O přípravě statistik, které by agregovaně zobrazovaly ceny obchodovaných produktů, rozhodl na svém zářijovém zasedání výbor Dřevařské burzy v Kladně. Potvrdil rovněž otevření trhu s řezivem a sypanými materiály (štěpka, kůra, piliny) ve 4. čtvrtletí. Obchodování s nimi se bude dít na vedlejším trhu burzy formou prezenčních aukcí každý druhý čtvrtek v měsíci.
Problematikou cenových výstupů se výbor zabýval ve snaze vyjít vstříc zájemcům o obchodování na burze. Cenová statistika se pro ně může stát vodítkem tržní hodnoty produktu.
Podle mluvčího burzy Martina Soukupa jsou dnes cenové výstupy z aukcí vedlejšího trhu aglomerovány do několika základních skupin: borové výřezy, bukové výřezy, dubové výřezy, jehličnaté výřezy kvalita D, modřínové výřezy, smrkové výřezy, brusné dříví, vláknina BO/MD, vláknina SM/JD, vláknina listnatá měkká, vláknina listnatá tvrdá. Vzhledem k tomu, že aukce nevyžadují žádnou kvalitativní standardizaci a zájemci v nich mohou nabízet dříví různých kvalit a parametrů (jakostních třídy, délky, tloušťkové stupně atd.) a dodacích parit, nezobrazuje tato obecná statistika všechny okolnosti podílející se na tvorbě ceny. Takový způsob evidence a vykazování dosažených cen má proto omezenou vypovídací schopnost  informuje o úrovni cen, případně cenových trendech za celou skupinu produktů, ale neříká nic o tom, jaká je cena konkrétního produktu s danou kvalitativní specifikací, konkrétní dodací paritou a dodacím termínem.
„Jedním z nejbližších úkolů burzy bude nalézt právě takovou metodiku cenových výstupů, která by splňovala potřeby co nejširšího spektra zájemců o obchodování,“ řekl Soukup.
K vytvoření takové metodiky podle něj přispěje i systém elektronického obchodování (elektronických aukcí) s dřívím, který se na burze připravuje a jehož součástí je i standardizace obchodovaných produktů. Standardizace se bude týkat jak popisu kvalitativních parametrů, tak dodacích podmínek. V současné době je připravena první skupina 29 produktů komodity dříví, jejichž parametry a obchodní podmínky byly upraveny pro elektronický způsob obchodování.
Důvodem pro spuštění elektronického trhu je podle Soukupa permanentní růst objemů obchodovaných na burze a snaha zvýšit kapacitu systému. „Zatím poslední rekord v objemech i počtu kontraktů padl ve 42. týdnu (19. října). Tehdy se během jednoho dne uzavřelo 69 kontraktů na více než 26 tisíc metrů kubických dříví za bezmála 44 miliónů korun,“ informoval. Od začátku roku do 19. října se pak na Dřevařské burze uzavřelo 725 kontraktů, majitele změnilo přes 386 tisíc metrů kubických dříví a prodávající utržili bezmála 600 miliónů korun.
Burzovní výbor rovněž stanovil hlavní parametry obchodování s novými komoditami – řezivem a sypanými materiály. Základní měrnou jednotkou pro obchody s řezivem bude metr kubický, pro štěpku, piliny a kůru pak takzvaný prostorový metr (prm). Minimálním obchodovaným množstvím pro komoditu řezivo je 10 m3 a u sypaných materiálů 100 prm. Měnou užívanou při vypořádávání obchodů na vedlejším trhu burzy bude česká koruna a euro.
„Před rozhodnutím otevřít trh s řezivem a sypanými materiály si burza ověřila zájem prodávajících i kupujících o tento sortiment. Klíčový je zájem producentů otestovat si prodej řeziva a sypaných materiálů v rámci prezenčních aukcí vedlejšího trhu burzy,“ vysvětlil M. Soukup. „Pokud se splní jejich očekávání, lze poté počítat se stálými objemy obchodovaných produktů,“ dodal.

Převzato z časopisu Lesnická práce 11/2006

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz