logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Závazky z loňského memoranda nebyly splněny, LČR umístí letos na burzu minimálně 500 tisíc m3

Rok od podpisu memoranda mezi Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK) a Lesy ČR o podpoře organizovaného trhu s dřívím je zřejmé, že tato deklarace na burzu více dříví nepřinesla. Porovnání objemů zobchodovaného dříví za léta 2007 a 2006 vyznívá dokonce v neprospěch loňského roku. Stalo se tak i přes závazek Lesů ČR, že objem prodávaného dříví na burze meziročně zvýší o 200 tisíc m3.
V roce 2006 zobchodovaly Lesy ČR na Dřevařské burze cca 400 tisíc m3 dříví. V memorandu pro rok 2007 se zavázaly zvýšit tento objem na 600 tisíc m3. Burzovní trh však přesto zaznamenal opačný trend. Objemy burzovních obchodů klesly, a to i v absolutních číslech. Zásadním důvodem byl výpadek v prodeji dříví ze státních lesů.
„Celkový objem zobchodovaného dříví na burze loni činil cca 207 tisíc m3. Jen prostým srovnáním se závazkem 600 tisíc m3 a při abstrahování od prodejů ostatních producentů dojdeme ke zjištění, že Lesy ČR tuto stěžejní část memoranda nesplnily,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.
Podle něj ale existuje vůle hlavního producenta dříví i ČMKBK jako organizátora trhu navázat na období před Kyrillem. Mluvčí upřesnil, že závazek Lesů ČR má nyní podobu tříleté obchodní smlouvy. Podle ní Lesy ČR na burzu umístí každoročně minimálně 500 tisíc m3 dříví. ČMKBK se pak zavázala optimalizovat stávající obchodní systémy a zvýšit povědomí o Dřevařské burze s cílem přitáhnout na ni další nabídku a poptávku. „Smyslem všech těchto kroků je podpořit likviditu, tím i kvalitu cenové indikace a tím zásadně přispívat k transparentnímu obchodu v sektoru,“ uvedl Soukup.
Podle statistik se na Dřevařské burze loni uskutečnilo 3873 nabídkových a poptávkových aukcí, z nichž 154 skončilo uzavřením kontraktu. Nejvíce aukcí, konkrétně 2679, se týkalo sortimentu smrkové výřezy pro pilařské zpracování. Uzavřením obchodu zde skončilo 90 aukcí. Cenové představy nabízejících a poptávajích se tak setkaly u méně než 4 % aukcí, respektive u 3,4 % v sortimentu smrkové výřezy pro pilařské zpracování.
Také cena smrkové kulatiny pro pilařské zpracování prošla vývojem, který dokresluje rozkolísanost trhu. Kubík tohoto sortimentu (tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW) klesl po orkánu Kyrill z 2.500 – 2.600 Kč na 2100 Kč (počátkem března) a v květnu dokonce na 1150 – 1170 Kč. Od konce června do poloviny srpna se pak cena pohybovala v rozpětí 1350 – 1600 Kč. Prodávající však tuto realitu mnohdy neakceptovali. V květnu tak v tomto sortimentu nebyla výjimkou vyvolávací cena 1500 Kč a koncem června 1700 Kč. V důsledku tohoto faktoru se u většiny aukcí nesešla cenová představa protistran.
Cenové statistiky Dřevařské burzy dále ukazují, že se vývoj na konci loňského roku ubíral zpět k cenové stabilitě. Cena nejprodávanějšího sortimentu – smrkové kulatiny – se od druhé poloviny srpna vrátila na úroveň 1850 – 2085 Kč na m3, což je stav z počátku roku 2006. Tento pohyb lze hodnotit jako pomyslnou tečku za rozkolísáním trhu po orkánu Kyrill a návrat k určité rovnováze.

Převzato z časopisu Lesnická práce 2/2008

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz