logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Dřevařská burza se za pět let existence etablovala v plně funkční trh, připravený plnit potřeby lesnicko-dřevařského sektoru

Kladno 7.1.2011

Pět let od zahájení plného provozu si v lednu připomíná Dřevařská burza, trh se surovým dřívím organizovaný Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Za tuto dobu na ní bylo zobchodováno 1 milión 136 tisíc m3 dříví za více než 1,8 miliardy korun. V uplynulém roce přitom burza zaznamenala druhý největší objem obchodů za dobu své existence. Majitele na ní změnilo 207.960 m3 dříví za 400 miliónů korun.
K úspěšné bilanci roku 2010 přispěly zejména dva závěrečné měsíce, kdy nejprve 25. listopadu bylo během jednoho dne kontrahováno 22 tisíc m3 dříví za 38,7 miliónu korun, tři týdny poté (16. 12.) však už změnilo majitele 27.200 m3 za 55 miliónů korun. Absolutní rekord ale padl v samém závěru roku, kdy 22. prosince bylo zobchodováno 39.300 m3 za 88,9 miliónu korun.
Z dlouhodobé statistiky pak vyplývá, že loňské 4. čtvrtletí bylo svým celkovým zobchodovaným objemem 122.560 m3 třetím nejúspěšnějším v historii burzy, když jej překonaly jen 3. a 4. čtvrtletí roku 2006. Důvodem bylo zejména posílení burzovní nabídky v závěru roku, kdy se začalo obchodovat s dřívím s termínem dodávky 1. čtvrtletí 2011, a to jak z provenience státních, tak soukromých lesů. Se zvýšenou nabídkou přitom držela krok poptávka zpracovatelů, která po celý loňský rok vytvářela mírný, ale permanentní převis nad nabídkou a vedla k cenovému růstu hlavních sortimentů.
Loňský růst cen lze dokumentovat na pravidelně vydávaných kurzovních listech Dřevařské burzy, které přinášejí ceny jednotlivých sortimentů dosažené na burzovních shromážděních. Tak například cena nejžádanějšího sortimentu – smrkové kulatiny pro pilařské zpracování (kvality B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW), která se v loňském 1. čtvrtletí pohybovala v rozmezí 1780 – 1870 Kč/m3, se závěrem roku vyšplhala na úroveň 2.200 – 2.400 Kč/m3, což představovalo nárůst o čtvrtinu. Stále jasněji se tak ukazuje, že období cenového půstu, způsobené zprvu přírodními vlivy (orkán Kyrill, vichřice Emma a Ivan) a poté hospodářskou krizí, bylo v českém lesnicko-dřevařském sektoru vystřídáno růstem trvalejšího charakteru. Ze zvýšené cenové úrovně tak nyní mohou těžit producenti dřevní hmoty, a to jak ve státních lesích, tak v lesích soukromých a obecních.
„Zvýšený zájem zpracovatelů, kteří chtějí na burzovním trhu nakoupit, doprovázený adekvátním zájmem producentů, se koncentroval do 4. čtvrtletí a vytvořil tak předpoklad pro plynulý náběh systému na řádově vyšší objemy v roce 2011. Lesní společnosti jako smluvní partneři státních lesů (podle podmínek jednoročních tendrů) totiž mají povinnost na veřejný trh burzy umísťovat 20 procent vytěžené suroviny, což představuje roční objem 1,7 miliónu m3,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. Burzovní trh tak podle něj prokázal připravenost, kapacitní dostatečnost i schopnost rychle se adaptovat na rostoucí potřeby lesnicko-dřevařského sektoru.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz