logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

21.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.574 CZK/MWh <       21.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.642 CZK/MWh >       21.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.067 CZK/MWh <       21.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.064 CZK/MWh <       21.6.2024 PHM MON D CZ 2024 19.07 CZK/litr >        Aktuální kurz ČNB: 23.6.2024     USD 23,341     EUR 24,945     

Silová elektřina (bez sdružených služeb dodávky elektřiny) a její produkty

Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou silová elektřina. Silová elektřina je fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku vztahující se k příslušnému odběrnému místu na dodavatele podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění.

Dodávka komodity může být realizovaná pouze tehdy, je-li k odběrnému místu odběratele připojenému k distribuční soustavě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy uzavřena mezi odběratelem a distributorem smlouva o distribuci.

Obchodování silové elektřiny probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo postupnou fixací ceny.

Základní produkty silové elektřiny

Podrobně specifikovaná silová elektřina se označuje jako produkt. Na ČMKB lze obchodovat dva základní produkty silové elektřiny:

  • elektřina v napěťové hladině vysokého napětí 
  • elektřina v napěťové hladině nízkého napětí 
Termíny dodávek obchodovaných produktů silové elektřiny

Obchody na dodávku silové elektřiny s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.

napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.

Přehled obchodovaných kontraktů silové elektřiny bez SSDE

Roční kontrakty (kalendářní rok)

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětíDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE NN 1R CZ rok dodávky

EE NN 1R CZ 2021
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětíDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku.EE VN 1R CZ rok dodávky

EE VN 1R CZ 2021

Víceleté kontrakty

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětíDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN počet roků dodávkyR CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN 2R CZ 2021-2022
EE NN 3R CZ 2021-2023
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětíDodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN počet roků dodávkyR CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN 2R CZ 2021-2022
EE VN 3R CZ 2021-2023

Kontrakty o délce 13 a více měsíců s koncem dodávky 31. prosince

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětíDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE NN QR CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE NN QR CZ 2Q2021-2022
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětíDodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků.EE VN QR CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky EE VN QR CZ 4Q2021-2023

Kontrakty o délce 1 a více měsíců s jiným koncem dodávky než 31. prosince některého z následujících roků

ProduktZkrácené označeníPříklady označení
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětíDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků).EE NN MQ CZ rok, resp. roky ve kterých probíhá dodávkaEE NN MQ CZ 2021
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětíDodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků).EE VN MQ CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka EE VN MQ CZ 2021-2022

Cena pro obchodování elektřiny je cenou silové elektřiny a je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z elektřiny či jakékoliv jiné nepřímé daně či obdobné platby a neobsahuje cenu za distribuci, systémové služby a ostatní související služby.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz