logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Manuál obchodování se silovou elektřinou a zemním plynem s dodávkou konečným zákazníkům na Českomoravské komoditní burze Kladno

Manuál obchodování na Energetické burze dává návod jak začít obchodovat na burzovním trhu s energetickými produkty. Obsahuje seznam dohodců, tedy členských společností Českomoravské komoditní burzy Kladno, které účastníkům obchodování zajišťují komplexní informační servis a zastupují je při uzavírání burzovních obchodů.

Manuál rovněž informuje, jak se zájemce stane účastníkem obchodování, jak probíhá nákup a prodej komodit a co se děje po skončení obchodování.

 1. Výběr dohodce

Zájemci o obchodování na komoditní burze využívají podle zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách k obchodování služeb zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.
Dohodce je členská společnost Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů.
Zájemce o obchodování na burze si proto nejprve vybere dohodce a uzavře s ním smlouvu o zprostředkování komoditních burzovních obchodů.

Zájemce o obchodování se silovou elektřinou a zemním plynem si může vybrat z následujících dohodců:

FIN-servis, a.s.
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno
šéfmakléř Ing. Petr Havelka
tel.: 312 292 870; mobil: 602 104 054; e-mail: phavelka@fsk.cz, www.fsk.cz

PROSPEKSA, a.s.
Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1
šéfmakléř: Mgr. Petr Rudolf
mobil: 723 468 332, e-mail: rudolf@prospeksa.cz, www.prospeksa.cz

MM TRADER CZ, a.s.
Arbesova 492, 272 01 Kladno
šéfmakléř Miroslav Sochor
tel.: 312 276 067; mobil: 602 127 335; e-mail: sochor@mmtrader.cz, www.mmtrader.cz

2. Registrace účastníka obchodování v Registračním centru ČMKB

Druhým krokem k obchodování je registrace zájemce v Registračním centru ČMKB. Při té je již zastupován dohodcem, se kterým uzavřel smlouvu o zprostředkování.

Podmínky registrace jsou zjednodušeny na tyto úkony:

  • Zájemce vyplní Žádost o zařazení do evidence účastníků obchodování Plnou moc k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a podepsané je předá dohodci.
  • Zájemce předloží další relevantní doklady, vyžádá-li si to Registrační centrum burzy.
  • Dohodce při registraci uhradí za zájemce jednorázový poplatek za registraci a za vstupenku a následně jej zájemci přefakturuje.

Okamžikem registrace se ze zájemce stává oprávněný subjekt obchodování (účastník obchodování).

3. Nákup silové elektřiny/plynu

Poptávající (odběratel) předá dohodnutým způsobem příkaz k nákupu svému dohodci. Dohodce, resp. některý z jeho makléřů, tento dohodcem autorizovaný Příkaz k obchodování, tedy k vyhlášení aukce, odešle do elektronického systému burzy. Registrační centrum burzy takto přihlášenou aukci zařadí na Pořadí konání aukcí vedlejšího trhu Energetické burzy a přiřadí jí termín. Pořadí konání aukcí (tzv. listing) burza poté zveřejní, a to nejdříve jeden měsíc a nejpozději jeden týden před datem konání burzovního shromáždění (obchodní den).

Makléři zastupují poptávajícího (odběratele) i v samém průběhu elektronické poptávkové aukce. Pokud se v jejím průběhu spáruje poptávka s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem dodavatele), zaznamená Registrační centrum uzavření obchodu.

4. Prodej silové elektřiny/plynu

Dohodce, resp. některý z jeho makléřů přihlásí svého klienta (dodavatele) k obchodování do příslušného modulu elektronického systému burzy na aktuální burzovní shromáždění (obchodní den). Pokud se v průběhu aukce spáruje poptávku s nabídkou (posledním platným cenovým návrhem), zaznamená Registrační centrum ČMKB uzavření obchodu.

5. Informace o výsledku obchodování

Pokud je obchod uzavřen, burza vystaví závěrkový list, který má právní sílu kupní smlouvy. Dohodce vyrozumí účastníka, jehož zastupuje, o výsledku obchodování, resp. o úspěšně uzavřeném obchodu. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření obchodu odešle dohodce účastníku obchodování závěrkový list potvrzený burzou.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz