logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Kovy

Do komoditní skupiny Kovy jsou v současné době zařazeny základní kovy, k nimž patří hliník a jeho slitinyměďniklcínolovo azinek, dále feroslitiny a drahé kovy.
Základní kvalitativní specifikace pro základní kovy, feroslitiny a drahé kovy vycházejí obvykle ze specifikací, užívaných pro obchodování s nimi na světových burzách nebo hlavními producenty a zpracovateli – viz tabulky I. – III.

 

 I. Základní kovy

Komodita Obvyklá kvalitativní specifikace
Hliník Min. 99,7% – viz specifikace LME
Hliník – slitina – viz specifikace LME(A380.1 – Aluminium Association Inc.; 226 – DIN 1725; JIS H2118 – D12S)
Měď dle BS EN 1978:1998 (Cu-CATH-1)
Nikl dle ASTM B39-79 (2004)
Cín dle BS EN 610:1996
Olovo dle BS EN 12659:1999
Zinek dle BS EN 1179:2003

II. Feroslitiny

Komodita Obvyklá kvalitativní specifikace
Ferosilicium FeSi         ISO 5445-80/GOST 4756-91

                ČSN 422206

Feromangan

FeMn       ISO 5446-80/GOST 4755-91

                ČSN 422226

Ferosilikomangan

FeSiMn    ISO 5447-80/GOST 4756-91
Ferochrom FeCr        ISO 5448-80

                ČSN 422245

Ferotitan

FeTi         ISO 5454-80/GOST 4761-91ČSN 422264
Feromolybden FeMo       ISO 5452-80/GOST 4759-91ČSN 422250
Ferovanad FeV          ISO 5451-80/GOST 27130-94

III. Drahé kovy

Komodita Obvyklá kvalitativní  specifikace
Zlato – viz specifikace  NYMEX a COMEX
Stříbro – viz specifikace  NYMEX a COMEX
Platina – viz specifikace NYMEX a LPPM
Paladium – viz specifikace NYMEX a LPPM

 

V aukcích vedlejšího trhu ČMKBK je možno k obchodování přihlásit i kovy odlišné jakostní specifikace.


Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz