logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

24.6.2021 PHM MON D CZ 2021 13.62 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.6.2021     USD 21,300     EUR 25,430     

Zprávy burzovního trhu: 30. týden 2015

Kladno 24.7.2015

Více než 82,8 tisíce MWh energií pro konečné odběratele bylo zobchodováno ve 30. kalendářním týdnu na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno. Uzavřeno bylo 80 kontraktů v hodnotě 72,7 milionu korun.

Převážnou část z tohoto objemu, 73,7 tisíce MWh, tvořily dodávky silové elektřiny pro konečné odběratele. Zemní plyn stejného určení byl kontrahován v objemu 9,1 tisíce MWh.

Ve 30. kalendářním týdnu byl na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno uzavřen obchod na dodávku 300 m3 dříví v hodnotě 630 tisíc korun. Jednalo se o smrkovou kulatinu kvality A/B, tloušťkového stupně 3a s dodací podmínkou EXW za cenu 2.100 Kč/m3.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz