logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

3.10.2022 PHM MON D CZ 2022 25.39 CZK/litr <       26.9.2022 ZP MO 1R SSD CZ 2023 5.049 CZK/MWh <       26.9.2022 ZP VO 1R SSD CZ 2023 5.049 CZK/MWh <       13.9.2022 EE NN 1R SSD CZ 2023 11.648 CZK/MWh <       8.9.2022 EE VN 1R SSD CZ 2023 12.772 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 4.10.2022     USD 25,120     EUR 24,530     

Zprávy burzovního trhu: 31. týden 2015

Kladno 31.7.2015

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo ve 31. kalendářním týdnu zobchodováno 197,5 tisíce MWh energií pro konečné odběratele. Uzavřeno bylo 477 kontraktů v hodnotě 134,6 milionu korun.

Převážnou část ze zobchodovaného objemu, 141,3 tisíce MWh, tvořily dodávky zemního plynu pro konečné odběratele. Silová elektřina stejného určení byla kontrahována v objemu 56,2 tisíce MWh.

Na dřevařském trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno byl ve 31. kalendářním týdnu v rámci burzovního shromáždění č. 1498 uzavřen obchod na dodávku 400 m3 dříví v hodnotě 896 tisíc korun. Jednalo se o smrkovou kulatinu kvality A/B, tloušťkového stupně 3a s dodací podmínkou FCA za cenu 2.240 Kč/m3.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz